Zakres usług 

Doradztwo biznesowe

Oferujemy rozwiązania dla Klientów mające na celu wspieranie wszystkich etapów rozwoju ich organizacji, w tym :
 • Doradztwo w bieżącym zarządzaniu firmą
 • Możliwość objęcia funkcji w zarządzie firmy (funkcji prokurenta)
 • Załatwianie spraw urzędowych
 • Przygotowywanie wniosków o udzielenie kredytu, o zawarcie umowy kredytowej
 • Restrukturyzacja firmy poprzez Due diligence procesów biznesowych
 • Compliance - weryfikacja zgodności z prawem, najlepszymi praktykami oraz innymi regulacjami
 • Zarządzanie ryzykiem i procesami, analiza i optymalizacja procesów
 • Budowanie koncepcji informacji zarządczej i raportowania
 • Kontrola wewnętrzna - zaprojektowanie i wdrożenie procesów kontroli wewnętrznej
 • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji finansowych, pomoc w modelowaniu finansowym (jednorazowo lub jako usługa ciągła)
 • Ocena i usprawnianie systemów rachunkowości zarządczej/Wsparcie podejmowania decyzji (rachunkowość zarządcza/kontroling)
 • Analiza przychodów i kosztów i rekomendacje wpływające na zwiększenie rentowności
 • Opracowanie biznes planów 
  i budżetów

Doradztwo prawne 

Oferujemy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie między innymi: 
 • Zakładania spółek prawa handlowego
 • Stałej lub doraźnej obsługi prawnej dla firm
 • Doradztwa w zakresie wejścia na rynek i wymogów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania i rejestracji firm w Niemczech
 • Pomocy w nawiązaniu kontaktów
  i w realizacji bieżących transakcji 
  z niemieckimi partnerami biznesowymi
 • Pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń i koncesji
 • Indywidualnego poszukiwanie potencjalnych kooperantów i partnerów biznesowych
 • Udzielania porad i konsultacji prawnych
 • Sporządzania opinii prawnych
 • Przygotowania projektów umów, pism oraz innych dokumentów
 • Analizy i opiniowania umów
 • Audytu prawnego
 • Opracowania i implementowania rozwiązań prawnych
 • Windykacji należności w tym pomoc w windykacji zaległych należności płatniczych  w Niemczech
 • Bieżącego doradztwo prawnego 
  i reprezentacji procesowej przez kooperujących adwokatów lub radców prawnych

Pozostałe usługi 

Oferujemy usługi biurowe, tłumaczeniowe oraz wspieramy osoby fizyczne za granicą:
 

Usługi biurowe:

 • Przygotowywanie ofert oraz rachunków
 • Windykacja należności, monit wzywający do zapłaty
 • Rachunkowość finansowa
 • Listy płac, kadry i wynagrodzenia
 • Gromadzenie i dostarczanie dokumentów administracyjnych
 • Komunikacja z organami administracyjnymi
 • Przejęcie korespondencji handlowej z kontrahentami
 • Przejęcie wszystkich pozostałych zadań administracyjnych związanych z działalnością firmy 

Tłumaczenia

 •  umów, korespondencji biznesowej, stron internetowych, prospektów reklamowych i innych tekstów z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski 

Doradztwo PR

 • w zakresie wizerunku i komunikacji dla zagranicznych firm i inwestorów

Wsparcie osób fizycznych w Niemczech

 • Przygotowujemy i rozliczamy deklaracje rocznych zeznań podatkowych.
 • Współpracujemy z niemieckimi urzędami.
 • Zapewniamy obsługę w języku polskim i niemieckim.
 • Doradzamy optymalne rozwiązania z zakresu ulg i rozliczeń podatkowych.
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne w procesie obsługi świadczenia rodzinnego (tzw. Kindergeld).

Jeżeli nie znaleźli Państwo tu interesującej Państwa dziedziny prosimy  o kontakt 
– być może okaże się, że będziemy mogli Państwu pomóc lub wskazać odpowiedniego specjalistę.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.